En samlingsplats för alla i bygden

Eskelhems Bygdegård

Eskelhems bygdegård, cirka två mil söder om Visby på Gotlands västkust är öppen för alla. Här erbjuds arrangemang av allehanda slag: gympa, teater, danser, privata fester m.m. Föreningar och privatpersoner hyr in sig för olika aktiviteter.

Eskelhems Bokbod är öppen

Välkomna!

Uthyrning

Fakta om Eskelhem

Männsikor har bott i Eskelhem sedan stenåldern och i socknen finns närmare 600 fornlämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Fakta om bastutorpet

Namnet “Bastutorpet” kommer sig av att huset ursprungligen byggdes av Röda korset som socknens bastu för att främja hälsan hos allmänheten. Bastun färdigställdes 1947, och många minns kanske bastubaden från skoltiden med blandade känslor. 1950 noterade man 956 st. civila badande och 1275 skolbad.

Kontakta oss

Här hittar ni adress, e-mail och telefonnummer

Bilder från Eskelhem