Startsida

Om Eskelhem

Var finns vi?

Styrelsen

Hyr bygdegården

Bastutorpet

Eskelhem i bild

Bladet

Eskelhems Bygdegård

samlingsplatsen för alla i bygden

 

______________________________________________

 

 

 

Länkar:

Eskelhems Bygdegårdsförening

Styrelsen

Lars Jakobsson, ordförande

Anna Ekbladh, vice ordförande

Britt-Marie Dahlström, sekreterare

Ingrid Nilsson, vice sekreterare

David Bolin, kassör

Inge Ohlsson, ledamot

Stefan Olofsson, ledamot

Agneta Boman, suppleant

Roger Vahlgren, suppleant

Stig Wickman, suppleant

Ulrika Hammarlund, suppleant

Henrik Vahlgren, suppleant

 

 

Ansvarig för uthyrning: Lotta Vahlgren tel. 0767122620

Henrik Vahlgren tel. 0730402682

e-post: uthyrning@eskelhem.se

 

 

 

 

Bli medlem

Bygdegården behöver ditt stöd!

Årsavgiften är 50:- för enskild medlem, 100:- för familj.

Insättes på bankgiro 357-6550

Betalningsmottagare Eskelhems Bygdegårdsförening

Glöm ej att ange namn och adress