Startsida

Om Eskelhem

Var finns vi?

Styrelsen

Hyr bygdegården

Bastutorpet

Eskelhem i bild

Bladet

Eskelhems Bygdegård

samlingsplatsen för alla i bygden

 

______________________________________________

 

 

 

Länkar:

Eskelhems Bygdegårdsförening

Styrelsen

Lars Jakobsson, ordförande

Stefan Olofsson, vice ordförande

Ulrika Hammarlund, sekreterare

Zofia Blomberg, vice sekreterare

Peter Olofsson, kassör

Ingrid Nilsson, ledamot

Roger Vahlgren, ledamot

Henrik Vahlgren, ledamot

Ida Stenström, ledamot

Agneta Boman, suppleant

Stig Wickman, suppleant

Ellen Norrby, suppleant

 

 

Ansvarig för uthyrning: Linda Norrthon tel. 076 554 37 23

e-post: uthyrning@eskelhem.se

 

 

 

 

Bli medlem

Bygdegården behöver ditt stöd!

Årsavgiften är 50:- för enskild medlem, 100:- för familj.

Insättes på bankgiro 357-6550

Betalningsmottagare Eskelhems Bygdegårdsförening

Glöm ej att ange namn och adress